Waardering GOED

Op 12 maart 2019 heeft de inspectie, op onze eigen uitnodiging, onze school bezocht en hebben we de waardering GOED gekregen!

We zijn daar bijzonder trots op!

De inspectie heeft 14 kwaliteitsstandaarden onderzocht. We hebben geen onvoldoende en zelfs 10 van de 14 standaarden zijn als goed gewaardeerd. Dat is een bijzondere prestatie.

De inspectie heeft alle leerkrachten bezocht in de lessen, met leerlingen en ouders gepraat en met teamleden, directie en intern begeleiders. Daarnaast hebben ze een documentenanalyse gedaan.

Zij hebben ook inzage gehad in kindplannen, rapporten en leerlingobservaties om een goed beeld te krijgen hoe we onze leerlingen volgen op hun ontwikkeling.

Als eindwaardering hebben we een GOED gekregen. Een fantastisch resultaat!

Het inspectierapport zal over een aantal weken beschikbaar zijn.