Leerlingen aanmelden

INSCHRIJVING

Als u uw kind wilt inschrijven op de Bijlmerdrie of als u dat overweegt kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Wij nemen dan de tijd om u rond te leiden, informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

 

 

Folder Naar de basisschool 2020-2021

Information in English: Starting primary school in school year 2020-2021

 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (nov. 2019).

U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Kinderen die in Zuidoost wonen en bij ons worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn.
Voor kinderen die buiten Zuidoost wonen, hebben wij vrijwel altijd plaats.
De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.

 

Uw kind op onze school registreren

Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Vul het formulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
  Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Lever aansluitend het voorkeursformulier in op onze school.
 • Let op:
 • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van onze school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit op onze school krijgen, of opvragen bij de helpdesk (tel. 020 716 3801) of downloaden van bboamsterdam.nl
 • De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.
 •  
 • Geen voorkeursformulier download dan het blanco formulier Voorkeursformulier basisschool 2020-2021 blanco versie 
 • Inleverdata voor het voorkeursformulier:
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016                          4 maart 2020
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017                                           3 juni 2020
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017                                         4 november 2020

 

Inschrijven

Als voor uw kind de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk als u het voorkeursformulier inlevert.

Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Aanmelding van leerlingen ouder dan vier jaar.

Indien uw kind eerder op een andere school gezeten heeft nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. Hierbij dient u ons het dossier van uw kind te overhandigen of toestemming te geven dit dossier bij de andere school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de school waar uw kind eerder gezeten heeft om informatie over uw kind te krijgen. Zo voorkomen wij dat uw kind op de verkeerde plek terechtkomt.

Soms wordt een toets afgenomen om vast te stellen op welk niveau het kind functioneert. De ouders worden hierover geïnformeerd. Als aan alle formaliteiten is voldaan,  kan de school overgaan tot de plaatsing.

 Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

 

Plaatsing in groep 1

Nadat u uw kind heeft aangemeld kunnen wij overgaan tot plaatsing op de Bijlmerdrie. U wordt, voordat uw kind definitief geplaatst wordt, uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op school.

Een kind dat 4 jaar wordt, mag voorafgaand aan de definitieve plaatsing eerst 4 dagdelen komen wennen.  Bij de inschrijving heeft u nodig:

–          paspoort van het kind

–          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

–          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

–          kaart van het LAS (voor 4 jarigen)

 

Instromen in een andere groep

Als uw kind ouder is dan 4 jaar en op een andere school heeft gezeten, is het belangrijk dat u de rapportage van de vorige school meeneemt. Op basis van die rapporten en de informatie van de vorige school wordt uw kind voorlopig in een groep geplaatst. Soms wordt er een instroomonderzoek gedaan om na te gaan of uw kind in de goede groep zit en of er bijzonderheden zijn.

Het verslag van die toetsing wordt met u besproken en als we besluiten uw kind toe te laten, is de plaatsing daarna definitief.

Bij de inschrijving heeft u nodig:

–          paspoort van het kind

–          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

–          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

 

Afspraken over plaatsing van kinderen die al elders op school zitten

Met de andere scholen in Zuidoost zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van leerlingen van andere scholen, bijvoorbeeld:

– Het kind kan worden ingeschreven als er een bewijs van uitschrijving is én een onderwijskundig rapport van de vorige school in Nederland.

– Tijdens het schooljaar worden geen leerlingen van elkaar overgenomen binnen Sirius. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, b.v. bij een verhuizing.

– Is het kind afkomstig van een school buiten Nederland, dan is het meebrengen van een rapport van de school van herkomst gewenst.

 

De leerplichtwet

Ons land kent het recht op onderwijs, maar hieraan zijn ook plichten verbonden. De wet (leerplichtwet) zegt hierover:

Vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig en moeten de ouders ervoor  zorgen dat hun kind de school bezoekt.