Leerlingen aanmelden

INSCHRIJVING

Als u uw kind wilt inschrijven op de Bijlmerdrie of als u dat overweegt kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Wij nemen dan de tijd om u rond te leiden, informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

 

Brochure-Naar-de-Basisschool 2018-2019

Information in English: Starting Primary School 2018-2019

Voor het eerst naar de basisschool


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.

Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

Uw kind op onze school aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
  Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Lever aansluitend het aanmeldformulier in op onze school
 • Let op:
 • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

 

 • Inleverdata voor het aanmeldformulier
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015                        6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016                                          5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016                                        1 november 2019   

Geen aanmeldformulier 

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl Voor 2018-2019 moet u de volgende link gebruiken okt. 2017 Aanmeldformulier basisschool 2018-2019 blanco . Voor 2019-2020 kunt u de volgende link gebruiken Aanmeldformulier basisschool 2019-2020 DEF. blanco versie Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen

Inschrijven

Als voor u de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw inschrijving.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

De gemeente Amsterdam heeft een brochure uitgegeven waarin in vijf stappen wordt uitgelegd hoe het inschrijven en aanmelden verloopt. U kunt deze  brochure Brochure Naar de basisschool 2019-2020  downloaden.

 

Aanmelding van leerlingen ouder dan vier jaar.

Indien uw kind eerder op een andere school gezeten heeft nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. Hierbij dient u ons het dossier van uw kind te overhandigen of toestemming te geven dit dossier bij de andere school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de school waar uw kind eerder gezeten heeft om informatie over uw kind te krijgen. Zo voorkomen wij dat uw kind op de verkeerde plek terechtkomt.

Soms wordt een toets afgenomen om vast te stellen op welk niveau het kind functioneert. De ouders worden hierover geïnformeerd. Als aan alle formaliteiten is voldaan,  kan de school overgaan tot de plaatsing.

 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

 

Plaatsing in groep 1

Nadat u uw kind heeft aangemeld kunnen wij overgaan tot plaatsing op de Bijlmerdrie. U wordt, voordat uw kind definitief geplaatst wordt, uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op school.

Een kind dat 4 jaar wordt, mag voorafgaand aan de definitieve plaatsing eerst 4 dagdelen komen wennen.  Bij de inschrijving heeft u nodig:

–          paspoort van het kind

–          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

–          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

–          kaart van het LAS (voor 4 jarigen)

 

Instromen in een andere groep

Als uw kind ouder is dan 4 jaar en op een andere school heeft gezeten, is het belangrijk dat u de rapportage van de vorige school meeneemt. Op basis van die rapporten en de informatie van de vorige school wordt uw kind voorlopig in een groep geplaatst. Soms wordt er een instroomonderzoek gedaan om na te gaan of uw kind in de goede groep zit en of er bijzonderheden zijn.

Het verslag van die toetsing wordt met u besproken en als we besluiten uw kind toe te laten, is de plaatsing daarna definitief.

Bij de inschrijving heeft u nodig:

–          paspoort van het kind

–          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

–          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

 

Afspraken over plaatsing van kinderen die al elders op school zitten

Met de andere scholen in Zuidoost zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van leerlingen van andere scholen, bijvoorbeeld:

– Het kind kan worden ingeschreven als er een bewijs van uitschrijving is én een onderwijskundig rapport van de vorige school in Nederland.

– Tijdens het schooljaar worden geen leerlingen van elkaar overgenomen binnen Sirius. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, b.v. bij een verhuizing.

– Is het kind afkomstig van een school buiten Nederland, dan is het meebrengen van een rapport van de school van herkomst gewenst.

 

De leerplichtwet

Ons land kent het recht op onderwijs, maar hieraan zijn ook plichten verbonden. De wet (leerplichtwet) zegt hierover:

Vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig en moeten de ouders ervoor  zorgen dat hun kind de school bezoekt.