De groepen

Op de Bijlmerdrie hebben we combinatieklassen van jaargroepen. In 2020-2021 ziet de samenstelling van de groepen er als volgt uit:

De kinderen van de onderbouw zitten in een 1/2 groep.
We hebben een groep 3/4 en een groep 5/6/7/8.

We zijn een kleine school waardoor er altijd combinatieklassen zullen zijn. We vinden dat een groot voordeel omdat we weten dat leerlingen op deze manier veel van elkaar kunnen leren. We zetten in op maatjes leren en het tutorschap. Groep 5/6/7/8 heeft les in een zogenaamd leerplein: in verschillende ruimtes die met elkaar verbonden zijn, zijn groepjes kinderen afwisselend zelfstandig aan het werk terwijl andere groepjes instructie krijgen of bij vakdocenten les krijgen. We werken hier met de vakdocenten van Wereldwijs samen.

De leerkrachten zijn allen in staat om gedifferentieerd les te kunnen geven.