De groepen

Op de Bijlmerdrie hebben we combinatieklassen van jaargroepen. In 2018-2019 ziet de samenstelling van de groepen er als volgt uit:

De kinderen van de onderbouw zitten in een 1/2 groep.
We hebben een groep 3  een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

We zijn een kleine school waardoor er altijd combinatieklassen zullen zijn. We vinden dat een groot voordeel omdat we weten dat leerlingen op deze manier veel van elkaar kunnen leren. We zetten in op maatjes leren en het tutorschap.

De leerkrachten zijn allen in staat om gedifferentieerd les te kunnen geven.