De school

De Bijlmerdrie is een kleine buurtschool met ongeveer 85 kinderen.

 

Door de grootte van de school zijn alle medewerkers in staat elk kinderen goed te leren kennen.

Een persoonlijke benadering is voor ons erg  belangrijk, vandaar dat elk kind ‘s ochtends bij de ingang persoonlijk begroet wordt door de directie of een andere medewerker.

 

Onze naam

In 1972 was de school nog een dependance van basisschool de  Blauwe Lijn. Na verloop van tijd is de Bijlmerdrie een zelfstandige school geworden en kreeg het de naam  “3e openbare lagere school in de Bijlmermeer”. Later werd de schoolnaam verbasterd tot Bijlmerdrie en nu is dat de officiële naam van de school.

We proberen de naam extra inhoud te geven door de kinderen lessen in drie talen aan te bieden:

Natuurlijk neemt het Nederlands een belangrijke plaats in, maar de kinderen krijgen ook les in het Engels. Bij de Brede schoolactiviteiten kunnen de kinderen ook kiezen voor Spaanse les. Op deze manier krijgt de naam Bijmerdrie een moderne lading waar we erg blij mee zijn.

 

Brede school activiteiten

De Bijlmerdrie is onderdeel van Wij(k) Bredeschool. De Brede school verzorgt een aanbod van naschoolse activiteiten voor het cluster Bijlmerdrie,  Wereldwijs en Samenspel. Bij het aanbod staat talentontwikkeling van kinderen centraal.

Vroeg en voorschoolse Educatie

Wij hebben een VVE aanbod. Dit is de peutergroep de “Drie Bijtjes” die in ons schoolgebouw is gehuisvest. We werken intensief  samen en maken gebruik van het VVE-programma “Ik en Ko” met een doorgaande lijn naar “Ko-Totaal” voor groep 1/2.