De school

De Bijlmerdrie is een kleine buurtschool met ongeveer 85 kinderen.

Op 12 maart 2019 is onze school, op onze eigen uitnodiging, bezocht door de inspectie. We hebben de waardering GOED gekregen. Daar zijn we bijzonder trots op. 

Door de grootte van de school zijn alle medewerkers in staat elk kinderen goed te leren kennen.

Een persoonlijke benadering is voor ons erg  belangrijk, vandaar dat elk kind ‘s ochtends bij de ingang persoonlijk begroet wordt door de leerkracht, directie of een andere medewerker.

We werken ontwikkelingsgericht ( OGO). We vinden het belangrijk dat  er betekenisvol les wordt gegeven en dat kinderen leren nieuwsgierig en onderzoekend te zijn.

We werken intensief samen met onze buren, Wereldwijs ( excellente school). Diverse medewerkers zijn op beide scholen werkzaam. 

Onze naam

In 1972 was de school nog een dependance van basisschool de  Blauwe Lijn. Na verloop van tijd is de Bijlmerdrie een zelfstandige school geworden en kreeg het de naam  “3e openbare lagere school in de Bijlmermeer”. Later werd de schoolnaam verbasterd tot Bijlmerdrie en nu is dat de officiële naam van de school.

 

Brede school activiteiten

De Bijlmerdrie is onderdeel van Wij(k) Bredeschool. De Brede school verzorgt een aanbod van naschoolse activiteiten voor het cluster Bijlmerdrie,  Wereldwijs en Samenspel. Bij het aanbod staat talentontwikkeling van kinderen centraal.

Vroeg en voorschoolse Educatie

Wij hebben een VVE aanbod. Dit is de peutergroep de “Drie Bijtjes” die in ons schoolgebouw is gehuisvest. We werken intensief  samen en werken ontwikkelingsgericht. We werken met thema’s waarbij alle activiteiten in relatie met het thema staan.