Nieuwsbrief 1 30-08-2019

2019-30-08 Nieuwsbrief 1

Paasontbijt en Grote rekendag

Vandaag, 19 april,  hadden we het traditionele pyjamapaasontbijt waarbij de kinderen in hun mooiste pyjama naar school kwamen. Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de school werd verzorgd. Daarna startte de Grote Rekendag! Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet […]

Waardering GOED

Op 12 maart 2019 heeft de inspectie, op onze eigen uitnodiging, onze school bezocht en hebben we de waardering GOED gekregen! We zijn daar bijzonder trots op! De inspectie heeft 14 kwaliteitsstandaarden onderzocht. We hebben geen onvoldoende en zelfs 10 van de 14 standaarden zijn als goed gewaardeerd. Dat is een bijzondere prestatie. De inspectie […]

Leerplein groep 4-8

Dinsdag 13 november zijn de groepen 4 t/m 8 gestart met het leerplein Rekenen. Vooraf hebben alle leerlingen een rekentoets gemaakt en hebben ze hun eigen resultaten kunnen bekijken. Ze doen dit aan de hand van hun eigen rekenmuurtje. Dit rekenmuurtje laat zien welke sommen de leerling al goed kan en welke sommen nog beter […]