Leerlingen aanmelden

INSCHRIJVING

Als u uw kind wilt inschrijven op de Bijlmerdrie of als u dat overweegt kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Wij nemen dan de tijd om u rond te leiden, informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Indien er van onze kant vraagtekens zijn bij de ontwikkeling van uw kind, zal de intern begeleider nog een apart intakegesprek met u hebben.

Voor het eerst naar de basisschool

Information in English: Brochure Naar de Basisschool Engels


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

 Er is een brochure uitgegeven door de gemeente Amsterdam.  Naar de basisschool NL    

                 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid (oktober/november 2017).

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.

Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

 

Uw kind op onze school aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
  Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Lever aansluitend het aanmeldformulier in op onze school.Let op:
 • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.Geen aanmeldformulierWanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Or meteen hier  Aanmeldformulier basisschool 2018-2019 blanco Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen.

   

  Inleverdata voor het aanmeldformulier

  De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014                                        1 november 2017
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014                        8 maart 2018
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015                                          1 juni 2018
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                                        1 november 2018  

Inschrijven

Als voor u de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw inschrijving.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

 

Plaatsing in groep 1

Nadat u uw kind heeft aangemeld kunnen wij overgaan tot plaatsing op de Bijlmerdrie. U wordt, voordat uw kind definitief geplaatst wordt, uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op school.

Een kind dat 4 jaar wordt, mag voorafgaand aan de definitieve plaatsing eerst 4 dagdelen komen wennen.  Bij de inschrijving heeft u nodig:

-          paspoort van het kind

-          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

-          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

-          kaart van het LAS (voor 4 jarigen)

 

Instromen in een andere groep

Als uw kind ouder is dan 4 jaar en op een andere school heeft gezeten, is het belangrijk dat u de rapportage van de vorige school meeneemt. Op basis van die rapporten en de informatie van de vorige school wordt uw kind voorlopig in een groep geplaatst. Soms wordt er een instroomonderzoek gedaan om na te gaan of uw kind in de goede groep zit en of er bijzonderheden zijn.

Het verslag van die toetsing wordt met u besproken en als we besluiten uw kind toe te laten, is de plaatsing daarna definitief.

Bij de inschrijving heeft u nodig:

-          paspoort van het kind

-          pas voor ziektekostenverzekering van het kind

-          kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding

 

Afspraken over plaatsing van kinderen die al elders op school zitten

Met de andere scholen in Zuidoost zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van leerlingen van andere scholen, bijvoorbeeld:

- Het kind kan worden ingeschreven als er een bewijs van uitschrijving is én een onderwijskundig rapport van de vorige school in Nederland.

- Tijdens het schooljaar worden geen leerlingen van elkaar overgenomen binnen Sirius. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, b.v. bij een verhuizing.

- Is het kind afkomstig van een school buiten Nederland, dan is het meebrengen van een rapport van de school van herkomst gewenst.

 

De leerplichtwet

Ons land kent het recht op onderwijs, maar hieraan zijn ook plichten verbonden. De wet (leerplichtwet) zegt hierover:

Vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig en moeten de ouders ervoor  zorgen dat hun kind de school bezoekt.