Informatie

De nieuwe schoolgids!

De schoolgids 2018-2019 is uit!

U kunt de schoolgids hier downloaden: Schoolgids Bijlmerdrie 2018-2019

De vrije dagen en vakanties voor dit schooljaar zijn:

  Van tot en met
Studie tweedaagse 27-09-18 28-09-18
Herfstvakantie 20-10-18 28-10-18
6 december studiedag 06-12-2018
21 december  vrije middag 21-12-18 vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie 22-12-18 08-01-19
Voorjaarsvakantie en studieweek 16-02-19 03-03-19
Tweede Paasdag 22-04-19
Meivakantie 27-04-19 05-05-19
Hemelvaart-Pinkstervakantie 30-05-19 11-06-19
12 juli vrije middag 12-07-19 vanaf 12.00 uur
Zomervakantie 13-07-19 25-08-19

Verhuizen en Vakantie!

In de zomervakantie gaat Bijlmerdrie verhuizen. We komen in het pand van Samenspel, aan de Geerdinkhof 685. Om de verhuizing soepeler te laten verlopen zijn de kinderen al vrij op vrijdag 20 juli. We zien jullie graag weer in ons nieuwe pand op maandag 3 september!

Actie OP=OP! 7-14 maart

Geplaatst op 8

 

14 maart gaan we staken! Dat doen we niet zomaar.

U heeft er al veel over kunnen lezen in onze nieuwsbrieven.  Van 7 -14 maart starten we een actie. En we vragen uw steun.

In Amsterdam is een lerarentekort dat binnen nu en enkele jaren uitgroeit tot een nijpend probleem, waardoor duizenden kinderen geen les meer kunnen krijgen. Onze school wil nu en in de toekomst goed onderwijs bieden en maakt zich  ernstige zorgen om het lerarentekort. Teken de petitie en deel de actievideo!
           Link naar de actievideo: video BBO-actie OP=OP
           Link naar de petitie: Teken de petitie: BBO-actie OP=OP

 

U kunt  hier de brief over de actieweek OP=OP  lezen en u kunt achtergrondinfo  hier de handout informatie lerarentekort, BBO-actie OP=OP  lezen.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Verhuizing! Bijeenkomst 15 maart

Uit de enquête komt dat  bijna 90% van de ouders zich hebben uitgesproken over het idee om te gaan verhuizen naar Geerdinkhof (gebouw Samenspel).

Dank u wel voor de geweldige respons. Zo weten we echt wat u van dit idee vindt.

Het blijkt dat 62% het een goed idee vindt, en 12% maakt het niets uit. Dat betekent dat 74% van degene die gereageerd heeft een verhuizing naar Geerdinkhof ziet zitten of geen bezwaar heeft.

De verhuizing gaat er dus komen!

De planning nu is dat er in de meivakantie verhuisd gaat worden.

We willen graag nog een bijeenkomst organiseren waarin we kunnen spreken over de plannen.

We willen nogmaals uitleg geven over de vele voordelen die dit heeft voor Bijlmerdrie. (U heeft ze overigens al kunnen horen op de voorlichting van 19 december en in de brief van de raadpleging kunnen lezen) .

Maar we willen ook graag horen waar u nog zorgen over heeft en onderzoeken of we die zorgen kunnen wegnemen.

En natuurlijk willen we graag horen of er nog wensen en leuke ideeën zijn voor het pand op Geerdinkhof en de verhuizing. We hebben al een paar goede ideeën gehoord!

Komt u dus op donderdagochtend 15 maart om 9.30. De koffie staat klaar.

U bent zeer welkom!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ieder jaar geven we een schoolgids uit met informatie over ons onderwijs, de schooltijden, regels, procedures en de kalender. U kunt de schoolgids hier ook downloaden:

2017-2018 schoolgids Bijlmerdrie

Onze vrije dagen en vakanties:

  Van tot en met
Studie tweedaagse 28-09-17 29-09-17
Herfstvakantie 21-10-17 29-10-17
6 december studiedag 06-12-2017
22 december  vrije middag 22-12-18 vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie 23-12-17 07-01-18
Voorjaarsvakantie en studieweek 24-02-18 11-03-18
Tweede Paasdag 02-04-18
Meivakantie en studieweek 27-04-18 13-05-18
Pinksterdag 21-05-18
Studiedag 20-06-18
Studiedag (calamiteitendag) 06-07-18
20 juli vrije middag 20-07-18 vanaf 12.00 uur
Zomervakantie 22-07-18 02-09-18

 

Nieuw dit jaar: Oefenweb!

Dit schooljaar krijgen alle leerlingen een account bij https://www.oefenweb.nl voor de programma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birds (vanaf 8 jaar).

Hiermee leren zij op school extra te oefenen maar thuis kunnen zij dat ook!

Oefenweb is een digitale leeromgeving waar leerlingen uitgedaagd worden om op hun eigen niveau de lesstof te oefenen. Dit gebeurt spelenderwijs: prestatie maar ook inzet zal worden beloond. Binnen Oefenweb zijn verschillende oefenprogramma’s zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Deze leeromgevingen zijn uniek vanwege het door wetenschappers ontwikkelde adaptieve meetsysteem. Continu en na elke opgave worden de vaardigheden van de leerling gemeten. Zo weten we exact hoe leerlingen presteren. Daardoor krijgt elke leerling opgaven aangeboden die aansluiten bij zijn of haar niveau. Onderwijs op maat dus. Tegelijkertijd biedt het meetsysteem leerkrachten een innovatief volgsysteem. De voortgang van leerlingen is realtime en tot in detail te volgen. Dit biedt handvatten voor aanvullende instructie. Ook ouders / verzorgers kunnen met hun kind meekijken.

We geven geen huiswerk meer mee om extra te oefenen voor rekenen en taal.  Dat kan vanaf nu met Oefenweb.

Heeft u nog vragen over dit programma of wilt u eens zien hoe Oefenweb werkt, dan nodigen wij u van harte uit om donderdag 14 september van 8.30 – 9.30 uur de ouderworkshop te volgen. De workshop zal gegeven worden op Wereldwijs door Marlijn Bouwman van Oefenweb.

Kidsgids

De Stadspas kidsgids 2017-2018. Speciaal voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar.

In deze Kidsgids staan ook leuke aanbiedingen voor allerkleinsten. Deze vind je in de speciale categorie baby & peuter.

U kunt de gids downloaden via de volgende website:  https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/kidsgids/

Passend onderwijs op Bijlmerdrie

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

 

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school. Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met onze intern begeleider bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of onze school is georganiseerd. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkingsverband wordt afgegeven. Onze school kan een aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband doen. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er of een andere medewerker van onze school welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs het best passend is bij uw kind. De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl

 

Ondersteuningsteam op school

Onze school heeft een ondersteuningsteam wat uit de interne begeleider, Ouder Kind adviseur en de directie bestaat. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit onder­­steunings­team een ‘arrange­ment’ op maat. Arrange­ment wil zeggen: een passend onderwijs­aanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteunings­behoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

 

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen een samenvatting bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

 

U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel van Bijlmerdrie bekijken.

 

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

 

Wetgeving en zorgplicht

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband.Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.